Egyháztagság feltételei

Az egyházközség teljes jogú tagja az a felnőtt, konfirmált személy, aki reformátusnak vallja magát, kifejezi egyháztagság iránti szándékát, és évente legalább egyszer anyagilag is támogatja gyülekezetét. Támogatásának módjai: Egyházfenntartói járulék évente egyszer fizetendő az egyháztagok részéről, mindenki saját maga határozza meg a mértékét. A bibliai mérték a tized, amit nem teszünk azonban senki számára kötelezővé. Zsinatunk határozata szerint a hívek figyelmébe ajánljuk, hogy legalább éves jövedelmük 1 %-ával támogassák egyházukat (ez nem összetévesztendő a szja felajánlható 1 %-ával, ami közegyházunkat támogatja, és aminek másik 1 %-ával Alapítványunk is támogatható). Befizethető a lelkészi hivatalban legalább a presbitérium által meghatározott minimális összeg az év szeptember 15-ig, hogy a kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tehessünk. Ezt követően csekket küldünk az addig befizetést még nem tett egyháztagoknak, amit kérünk legkésőbb december végéig befizetni. Egyházközségünket támogatja az istentiszteleten adott perselyadakozás, a valamilyen cél megjelölésével adott céladományok és az Isten dicsőségére adott hálaáldozati adományok is.Átutalási számunk, ahol egyházfenntartó járulék vagy adomány tehető: 11734004-20428185  (OTP Miskolci Fiókja)